Wyceny nieruchomości

Oferujemy usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości. Określamy wartość rynkową, wartość odtworzeniową oraz propozycję bankowo-hipoteczną nieruchomości, a także jej wartość katastralną. W ramach naszej działalności zajmujemy się wycenami:

  • budynków mieszkalnych,
  • obiektów przemysłowych,
  • obiektów komercyjnych,
  • obiektów użyteczności publicznej,
  • gruntowych niezabudowanych,
  • gruntowych zabudowanych.

wycena pracy budowlanej

Operaty szacunkowe wykonywane przez naszych rzeczoznawców stanowią dokumentację niezbędną do uzyskania kredytu (jako zabezpieczenie wierzytelności), sprzedaży nieruchomości czy ubezpieczenia obiektu. Ponadto wyceny mogą zostać użyte w sprawach związanych ze spadkami, opłatami skarbowymi czy podziałem majątku oraz w sprawach dotyczących odszkodowania za wywłaszczenie.

 

Kto może dokonać wyceny nieruchomości?

Wycena nieruchomości to proces określający realną, rynkową wartość nieruchomości. Operaty szacunkowe przygotowywane przez rzeczoznawców to dokumenty silnie związane zarówno z sytuacją rynkową, jak i przepisami prawnymi i budowlanymi.

Aby mieć pewność, że opracowanie jest właściwie przygotowane, warto stawiać na specjalistów, którzy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę poprzez kursy i certyfikaty.

Wszystkie warunki i regulacje prawne dotyczące sporządzania operatów szacunkowych zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Przygotowanie wyceny leży w kompetencjach wykwalifikowanego rzeczoznawcy majątkowego, posiadającego niezbędne uprawnienia zawodowe. Rzeczoznawca powinien być również wpisany do rejestru prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii.