Weryfikacja kosztorysów

Oferujemy profesjonalną obsługę inwestorów oraz generalnych wykonawców inwestycji, w zakresie kontroli kosztów budowy i weryfikacji kosztorysów przedstawianych przez wykonawców prac realizacyjnych. Zajmujemy się również opiniowaniem kosztorysów opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie poprawności:

  • zastosowanych podstaw wyceny,
  • doboru materiału i sprzętu,
  • wyliczeń obmiarowych,
  • zastosowanych współczynników do wyliczenia kosztów robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu prac i technologii wykonania.

weryfikacja kosztorysu

 

 

W ramach usług wykonujemy również korekty poszczególnych pozycji wraz ze wskazaniem możliwych pozycji zamiennych.

 

Weryfikacja przedmiarów i obmiarów

Zajmujemy się także weryfikacją przedmiarów robót opracowywanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz obmiarów robót wykonanych z natury (z gotowego obiektu lub placu budowy).

Korzystając z naszych usług, inwestorzy oraz generalni wykonawcy zyskują pewność, że ich finanse są odpowiednio rozdysponowywane, a zbędne i niezasadne koszty zostają wyeliminowane. Jeśli chcą Państwo sprawdzić otrzymane kosztorysy – zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!