Kosztorysowanie — Wrocław

Jedną z naszych specjalności jest kosztorysowanie. Wrocław i okolice to obszar naszej działalności. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, przedsiębiorcami, a także instytucjami o charakterze publicznym. W każdym wypadku zapewniamy rzetelną analizę obiektu i przygotowanie wyceny, która będzie miała realne odzwierciedlenie w sytuacji rynkowej.

Dlaczego warto zdecydować się na skorzystanie z usługi kosztorysowania?

Kosztorysowanie pozwala:

 • w precyzyjny sposób zaplanować koszty związane z budową — dzięki temu będzie możliwe zaplanowanie wydatków oraz konkretnych etapów budowy;
 • zarządzać budżetem na każdym etapie realizacji robót — kosztorysant budowlany pomoże określić w realny sposób, ile wyniesie realizacja robót budowlanych na konkretnych etapach. Wiedza o kosztach ograniczy ryzyko strat finansowych związanych np. z wyborem zbyt drogiego wykonawcy;
 • kontrolować postęp prac i realizować założenia dotyczących wydatków — kosztorys stanowi punkt odniesienia do monitorowania postępów na budowie. Umożliwia reagowanie na nieścisłości, opóźnienia czy przekroczenie limitów dotyczących kosztów;
 • unikać sporów pomiędzy inwestorami w zakresie wyboru poszczególnych opcji — kosztorys stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zastosowania określonych materiałów oraz technologii. Jest kompasem, który wyznacza kierunek robót budowlanych;
 • unikać sporów między inwestorami oraz wykonawcami — kosztorysy budowlane uwzględniają nie tylko wyceny dotyczące materiałów, ale i usług budowlanych. Dzięki temu minimalizują ryzyko nieścisłości dotyczących rozliczania poszczególnych etapów między inwestorami i wykonawcami (nie zastępują jednak umowy, którą należy zawrzeć z każdym z wykonawców);
 • spełnić wymogi podczas starania się o uzyskanie finansowania (w tym m.in. kredytu inwestycyjnego czy hipotecznego) — przygotowujemy kosztorys inwestorski, który uwzględnia wszystkie koszty związane z budową obiektu.

W dobie rosnących cen materiałów budowlanych, a także samych usług związanych z pracą na budowie, dobrze przygotowane kosztorysy to podstawa rentowności wielu przedsiębiorstw. W ramach naszej działalności wykonujemy kosztorysy dla różnego rodzaju inwestycji, dzięki czemu inwestorzy mogą zweryfikować zyskowność przed rozpoczęciem budowy. Oferujemy m.in.:

kalkulator

 • kosztorysy dla inwestorów,
 • kosztorysy ofertowe i powykonawcze,
 • kosztorysy powykonawcze wraz ze sporządzeniem obmiarów na budowie,
 • kosztorysy inwestorskie i powykonawcze pod dotacje unijne (np. z ARiMR),
 • kosztorysy inwestorskie dla banku (niezbędne do uzyskania kredytu),
 • określenie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI).

Do każdego zlecenia podchodzimy w indywidualny sposób. Kosztorysant budowlany terminowo realizuje powierzone mu zadania. Dzięki temu możesz w dogodnym dla siebie momencie przystąpić do kolejnych etapów inwestycji czy przygotowania związanych z nią formalności.

 

Regulacje prawne dotyczące kosztorysowania

Zasady funkcjonujące poza systemem zamówień publicznych obejmują bezpośrednie ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą kosztorysu. W przypadku, gdy kosztorys jest niezbędnym elementem zamówienia publicznego, powstaje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kosztorys Inwestorski dla Inwestorów Publicznych reguluje Rozporządzenie z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztorys Inwestorski dla Inwestorów Niepublicznych reguluje Rozporządzenie z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (alternatywa).