Kosztorys inwestorski — Wrocław

Wykonujemy kosztorys inwestorski. Wrocław to główny obszar naszej działalności. Współpracujemy jednak również z klientami z okolicznych miejscowości. Mamy uprawnienia Rzeczoznawcy Kosztorysowego, nr uprawnień 456/2017. Dzięki temu sporządzone przez nas dokumenty spełniają techniczno-prawne wymogi. Są uznawane m.in. przez banki w procesie starania się o finansowanie budowy domu oraz przez instytucje publiczne przeprowadzające przetargi czy udzielające dotacji na poszczególne inwestycji.

Czym jest kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski to dokument, w którym są uwzględnione wszystkie koszty związane z budową pojedynczego obiektu, jego części lub całego zespołu obiektów. Z reguły wykonuje się go jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Pozwala zoptymalizować wydatki związane z realizowanymi robotami, a niekiedy jest konieczny do wykonania np. ze względu na to, że inwestorzy będą starać się o uzyskanie kredytu na realizację inwestycji.

Kosztorys wykonuje się na podstawie projektu wykonawczego. Należy w nim uwzględnić ceny materiałów oraz usług wykonawców poszczególnych etapów prac budowlanych. Ceny powinny mieć odzwierciedlenie w aktualnej sytuacji rynkowej, ponieważ jedynie obiektywnie sporządzony kosztorys pozytywnie wpłynie na realizację zaplanowanych prac. 

Co zawiera kosztorys inwestorski?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami w kosztorysie inwestorskim powinny znajdować się m.in.:

  • oznaczenie budynku — jego nazwa, lokalizacja;
  • opis techniczny budynku;
  • kalkulacje uproszczone;
  • tabele wartości elementów scalonych.

 W dokumencie należy uwzględnić również m.in. informacje na temat rodzaju zastosowanych materiałów, ich ilości oraz wybranej technologii budowy. W przypadku wycen dla inwestorów indywidualnych często prace budowlane w kosztorysie są dzielone na następujące etapy: stan zerowy, SS0 (stan surowy otwarty), SSZ (stan surowy zamknięty), wykończenie.

Dlaczego warto powierzyć nam realizację kosztorysu inwestorskiego?

Mamy doświadczenie w branży i uprawnienia do legalnego świadczenia usług. Wnikliwie znamy wymogi prawne oraz techniczne dotyczące przygotowania wycen. Dzięki temu działamy skrupulatnie, a sporządzone kosztorysy mają realne odzwierciedlenia w kosztach, jakie inwestorzy ponoszą podczas realizacji robót budowlanych.

 Sporządzamy dokumenty w sposób kompleksowy. Osobiście dokonujemy analizy sytuacji rynkowej, dbamy o to, aby dokument spełniał wymogi prawne i był w formie dopasowanej do potrzeb naszych klientów. Doświadczenie i uprawnienia budowlane umożliwiają nam również doradzanie klientom podczas tworzenia kosztorysów, dzięki czemu możesz zdecydować się na najlepsze rozwiązania techniczne, w najkorzystniejszych cenach.

 Zachęcamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów współpracy. Działamy terminowo, rzetelnie i w legalny sposób. Sporządzimy kosztorys inwestorski, który będzie spełniał wymogi prawne, a także będzie faktycznie pozwalał zarządzać budżetem podczas realizacji inwestycji.

Treść

Treść