Przedmiar i obmiar robót budowlanych

W ramach naszych usług oferujemy przedmiary robót na podstawie dokumentacji w wersji elektronicznej lub papierowej – projektu lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przygotowujemy wykaz robót wraz z uwzględnieniem ich kolejności technologicznej – zestawienie dostarczane inwestorowi obejmuje obliczone i wyszczególnione ilości robót w odgórnie przyjętych jednostkach przedmiarowych.

pomiar terenu

Wykonujemy również obmiary robót budowlanych, sporządzane według rzeczywistych pomiarów istniejącego już obiektu. To ilościowe zestawienie przewidywanych prac, które będą musiały zostać wykonane w ramach inwestycji. Sporządza się je głównie w celu inwentaryzacji stanu budynku lub by sporządzić kosztorys prac remontowych, koniecznych do wykonania w danym obiekcie.

 

Modelowanie danych budowlanych (BIM)

Zajmujemy się również modelowaniem informacji o budynkach i budowlach z wykorzystaniem metodyki BIM (z ang. Building Information Modeling). Model BIM przedstawia zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego i jest kompletną bazą danych o obiekcie budowlanym.

Technologia ta jest nowoczesną, cyfrową alternatywą procesów informacyjnych dotychczas opartych na dokumentacji papierowej. Dzięki niej można dużo łatwiej i szybciej:

  • przeanalizować koszt i ilość materiałów oraz czas realizacji poszczególnych etapów inwestycji,
  • wychwycić błędy w projekcie,
  • stworzyć nowatorską konstrukcję,
  • zaplanować budowę.

Ponadto zastosowanie metodyki BIM zapewnia zwiększenie efektywności oraz poprawę jakości procesu inwestycyjnego, a także obniżenie kosztów eksploatacji.