Inwentaryzacje budowlane — Wrocław

Wykonujemy inwentaryzacje budowlane. Wrocław to główny obszar naszej działalności. Współpracujemy jednak również z klientami z okolicznych miejscowości. Usługę realizujemy zarówno dla inwestorów indywidualnych, przedsiębiorców, jak i instytucji o charakterze publicznym. W każdym wypadku zapewniamy indywidualne podejście, skrupulatność oraz zgodność przygotowanych opracowań z aktualnymi wymogami techniczno-budowlanymi.

Mamy uprawnienia do legalnego świadczenia usług: uprawnienia budowlane nr 412/90/UW. Dzięki temu sporządzone inwentaryzacje budowlane mogą być wykorzystane m.in. w procedurach związanych z wykonaniem audytu energetycznego czy chęcią zbycia/nabycia nieruchomością.

inwentaryzacja budynku

Czym są ekspertyzy budowlane?

Ekspertyzy budowlane czy inwentaryzacje budowlane, to czynności, które mają na celu odtworzenie lub zaktualizowanie informacji na temat aktualnego stanu już istniejącego budynku. Projekt, stworzony w trakcie ekspertyzy, może mieć dokumentację papierową lub elektroniczną — w zależności od potrzeb zleceniodawcy. Procedura powinna być przeprowadzona przez rzeczoznawcę budowlanego o odpowiednich uprawnieniach. Wówczas będzie miała legalny charakter.

W ramach naszych usług oferujemy sporządzenie dokumentacji technicznej na podstawie stanu faktycznego obiektu. Zakres inwentaryzacji zależy w dużej mierze od potrzeb inwestora. Działamy w elastyczny sposób, dostosowując zakres prac do potrzeb klientów. W związku z tym przed rozpoczęciem realizacji usługi ustalamy jej zakres. Inwentaryzacja może zawierać wszystkie lub część elementów takich jak: opis techniczny, zwymiarowane rzuty kondygnacji, rzuty dachu, przekroje, widok elewacji czy schematyczne wizualizacje pomieszczeń.

Co obejmuje inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana przeprowadzana przez naszych ekspertów obejmuje m.in.:

 • wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych z natury wewnątrz budynku,
 • obliczenie powierzchni netto oraz użytkowej zgodnie z normą PN-70/B-02365 lub PN-ISO 9836:1997,
 • wykonanie rysunków w skali 1:100 zawierających rzuty kondygnacji, a także: podstawowe wymiarowanie, opisy wysokości, oznaczenie drzwi i okien,
 • wykonanie prostego opisu technicznego zawierającego zestawienie (w formie tabelarycznej) powierzchni pomieszczeń wraz z określeniem ich rodzaju i numeracją.

Każda procedura jest przeprowadzana z dbałością o detale, aby spełniała techniczno-prawne wymogi dotyczące jej realizacji.

 W naszej firmie oferujemy szeroki zakres usług związanych z branżą budowlaną. Zajmujemy się nie tylko ekspertyzami. Naszą specjalnością jest również kosztorysowanie we Wrocławiu i okolicznych miejscowościach. Sporządzamy wyceny budowlane, inwestorskie. Mamy uprawnienia i doświadczenie, które pozwalają nam realizować tego rodzaju prace w fachowy sposób.

Kiedy wykonuje się inwentaryzację budowlaną?

Nie każdy budynek ma pełną dokumentację techniczną. To częsty przypadek wśród nieruchomości, które zostały wzniesione przed wieloma laty lub kilkukrotnie zmieniały właścicieli. Do codziennego użytkowania dokumentacja ta nie jest konieczna, jednak może być niezbędna w przypadku:

 • remontu lub przebudowy budynku,
 • zbycia nieruchomości lub wywłaszczenia nieruchomości,
 • audytu energetycznego budynku,
 • wyposażeniu obiektu w nowe instalacje i przyłącza.

W powyższych sytuacjach oryginalne plany mogą być zastąpione przez wykonanie inwentaryzacji budowlanej. Dokumentacja inwentaryzacyjna jest również niezbędna w przypadku remontu budynków posiadających status zabytku.

Ile kosztuje ekspertyza budowlana?

Cena ekspertyzy budowlanej jest uzależniona od wielu czynników. Podczas wyceny usługi bierzemy pod uwagę przede wszystkim:

 • wielkość obiektu poddanego inwentaryzacji;
 • ilość danych, które mają znaleźć się w ekspertyzie;
 • lokalizację nieruchomości — działamy przede wszystkim we Wrocławiu i okolicach;
 • typ obiektu — sporządzamy opinie m.in. dla budynków mieszkalnych, przemysłowych;
 • stan techniczny budynku — im więcej zniszczeń, tym więcej szczegółowych analiz trzeba wykonać, co wiąże się z automatycznym wzrostem kosztów.

 Jesteś zainteresowany zleceniem nam wykonania ekspertyzy budowlanej? Zachęcamy do kontaktu z nami. Ustalimy szczegóły współpracy i podamy szacowany koszt usługi.