Przedmiary robót — Wrocław

Wykonujemy przedmiary robót. Wrocław to miasto, w którym prowadzimy działalność. Współpracujemy również z klientami z okolicznych miejscowości. Na podstawie dokumentacji w wersji elektronicznej oraz papierowej przeprowadzamy przedmiary. Uwzględniamy przy tym projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Przygotowujemy ich wykaz wraz z uwzględnieniem kolejności technologicznej — zestawienie dostarczane inwestorowi obejmuje obliczone i wyszczególnione ilości robót w odgórnie przyjętych jednostkach przedmiarowych.

Mamy uprawnienia budowlane nr 412/90/UW, dzięki którym usługi realizujemy w legalny sposób. Spełniają one wymogi techniczno-prawne. W zakresie wykonywania przedmiarów robót współpracujemy z inwestorami indywidualnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami publicznymi. W każdym wypadku zakres usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu wyniki procedur umożliwiają realizacją założonych planów.

 

Kiedy wykonuje się przedmiar robót budowlanych?

Przedmiar robót budowlanych wykonuje się na początku planowania inwestycji związanej z realizacją konkretnego projektu budowlanego. Procedura pozwala w sposób ilościowy i opisowy zestawić materiały oraz usługi niezbędne do zrealizowania inwestycji. Jest jednocześnie podstawą do oszacowania kosztów całego przedsięwzięcia budowlanego.

Przedmiary robót warto wykonać przede wszystkim po to, aby:

  • stworzyć na ich podstawie wnikliwy kosztorys — zajmujemy się kosztorysami inwestorskimi, dlatego zapewniamy kompleksową obsługę;
  • przesyłać do potencjalnych wykonawców przedmiar, na podstawie którego będą mogli przygotowywać wycenę usług;
  • skontrolować dane znajdujące się w projekcie domu;
  • stworzyć zarówno szczegółową, jak i uproszczoną kalkulację kosztów.

 

Cena przedmiarów robót jest ustalana indywidualnie, w zależności od parametrów technicznych obiektu, którego będzie dotyczyła procedura. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów współpracy.