Opinie Kosztowo-Techniczne

Kiedy należy wykonać opinię techniczną budynku?

Roboty remontowo-budowlane mogą przebiegać zgodnie z planem i zakończyć się bez niespodzianek. Niestety nie jest to standardowa sytuacja. Często zdarzają się błędy, awarie czy problemy z jakością materiału, które generują dodatkowe koszty, a także problemy z realizacją inwestycji na czas.  W takich przypadkach opracowanie opinii kosztowo-technicznej może być podstawą do dalszych działań i usunięcia szkód.

konsultacja budowlana

Procedurę warto zlecić również w związku z:

  • planowanym zakupem nieruchomości — pozwoli poznać stan techniczny budynku i uniknąć ukrytych wad;
  • sprzedażą nieruchomości — ekspertyza wpłynie na sporządzenie oferty opłacalnej z punktu widzenia sprzedawcy;
  • remontem i modernizacją budynku — procedura pomoże określić zakres koniecznych prac i wskaże obszary, które należy poddać modernizacji;
  • po wystąpienie pęknięć, wycieków i innych usterek — opinia techniczna wskaże obszary, które spowodowały usterkę oraz te, które mogą w przyszłości stanowić zagrożenie;
  • w związku z dokonaniem oceny stanu budynku — opinia wskaże, czy nadaje się on do bezpiecznego zamieszkania np. po zakupie, pożarze czy zalaniu.

Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji, a także procedurami związanymi ze szkodami majątkowymi oferta/szkody-majatkowe. Pomagamy egzekwować środki od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Sporządzamy niezbędne w tym celu opinie i ekspertyzy, które pozwolą Ci zadbać o ochronę własnych interesów.

 

Sporządzanie opinii technicznych budynku — zakres naszej działalności

W ramach naszych usług oferujemy:

  • wyliczenie kosztów usunięcia usterek w obiekcie budowlanym
  • rozliczenie robót częściowych
  • weryfikacja opracowań kosztorysowych
  • ocena poprawności robót z wyliczeniem wartości
  • weryfikacja kosztorysów i obmiarów

 

Wykonujemy również krótkie opracowania na podstawie wizji lokalnych, zawierające ocenę istniejącego stanu obiektu. Dostarczmy również opinie techniczne obejmujące: szczegółową ocenę, wyniki dodatkowych badań oraz rozbudowane wnioski wraz z zaleceniami.

Dostarczamy również opinie techniczne obejmujące: szczegółową ocenę, wyniki dodatkowych badań oraz rozbudowane wnioski wraz z zaleceniami.

Kto może wykonać opinię kosztowo-techniczną prac remontowo-budowlanych?

Zawód kosztorysanta budowlanego został wprowadzony w 2002 roku. W budownictwie kosztorysowaniem najczęściej zajmują się inżynierowie budownictwa o odpowiedniej specjalizacji, rzadziej architekci. Obecne prawo nie wymaga specyficznych uprawnień do pełnienia funkcji kosztorysanta.

Ze względu na odpowiedzialność i wagę opracowań kosztowych (w tym kosztorysów inwestorskich dla procesu inwestycyjnego) warto skorzystać z usług doświadczonych projektantów w danej branży lub wykształconych kosztorysantów budowlanych. Podobnie w przypadku opinii technicznych – ich sporządzenie powinno być powierzone osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania projektów wykonawczych i budowlanych.