Opinie Kosztowo-Techniczne

Roboty remontowo-budowlane mogą przebiegać zgodnie z planem i zakończyć się bez niespodzianek. Niestety niespodziewane sytuacje generujące dodatkowe koszty i problemy z realizacją inwestycji nie należą do rzadkości. W takich przypadkach opracowanie opinii kosztowo-technicznej może być podstawą do dalszych działań i usunięcia szkód. 

konsultacja budowlana

W ramach naszych usług oferujemy:

  • wyliczenie kosztów usunięcia usterek w obiekcie budowlanym
  • rozliczenie robót częściowych
  • weryfikacja opracowań kosztorysowych
  • ocena poprawności robót z wyliczeniem wartości
  • weryfikacja kosztorysów i obmiarów

 

Wykonujemy również krótkie opracowania na podstawie wizji lokalnych, zawierające ocenę istniejącego stanu obiektu. Dostarczmy również opinie techniczne obejmujące: szczegółową ocenę, wyniki dodatkowych badań oraz rozbudowane wnioski wraz z zaleceniami.

Kto może wykonać opinię kosztowo-techniczną prac remontowo-budowlanych?

Zawód kosztorysanta budowlanego został wprowadzony w 2002 roku. W budownictwie kosztorysowaniem najczęściej zajmują się inżynierowie budownictwa o odpowiedniej specjalizacji, rzadziej architekci. Obecne prawo nie wymaga specyficznych uprawnień do pełnienia funkcji kosztorysanta.

Ze względu na odpowiedzialność i wagę opracowań kosztowych (w tym kosztorysów inwestorskich dla procesu inwestycyjnego) warto skorzystać z usług doświadczonych projektantów w danej branży lub wykształconych kosztorysantów budowlanych. Podobnie w przypadku opinii technicznych – ich sporządzenie powinno być powierzone osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania projektów wykonawczych i budowlanych.