Wyceny robót budowlanych - kosztorysy budowlane

Wyceny nieruchomości służą zarówno osobom prywatnym, jak i firmom. Profesjonalnie przygotowana wycena przydaje się bowiem do wielu różnych celów: do ubezpieczenia, sprzedaży, podziału majątku i innych. Nasza firma zajmuje się przeprowadzaniem profesjonalnej i szczegółowej wyceny nieruchomości. W naszej ofercie znajdują się także kosztorysy robót budowlanych. Przygotowujemy kosztorysy budowlane dla celów inwestycyjnych, ale też możemy sporządzić powykonawczy kosztorys prac budowlanych. Nasze kosztorysy inwestorskie zgodne są z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi inwestorów publicznych i niepublicznych. Nasi eksperci posiadają doświadczenie, które umożliwia im przeprowadzenie fachowej oceny stanu technicznego nieruchomości. Świadczymy usługi z zakresu wyceny robót budowlanych skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i przedstawicieli organów pożytku publicznego. Do pracy zatrudniamy wyłącznie specjalistów posiadających aktualną wiedzę, która dotyczy obowiązującego prawa. W imieniu klienta sporządzimy szczegółowy kosztorys robót budowlanych. Zajmujemy się również obsługą klientów indywidualnych. Wykonamy kosztorys inwestorski budowy domu, który jest niezbędnym dokumentem przy wnioskowaniu o kredyt.

Kosztorys prac budowlanych

Ekspertyzy

 • Oceny stanu technicznego i ekspertyzy budowlane budynków i konstrukcji betonowych, stalowych, murowanych i drewnianych.
 • Obliczenia konstrukcji z możliwością ich optymalizacji.
 • Zaawansowane analizy konstrukcji z uwzględnieniem efektów nieliniowych.
 • Monitoring (obserwacje przemieszczeń, odkształceń,rys, ugięć, drgań, itp.) budynków i konstrukcji związany z ich stanem technicznym.
 • Automatyczny monitoring dachów  z uwagi na obciążenie śniegiem (poprzez pomiary odkształceń) redukujący ich odśnieżanie
 • Ekspertyzy mykologiczne.

Kosztorysowanie

 • Kosztorysy inwestorskie
 • Kosztorysy ofertowe i powykonawcze sporządzone na bazie przedmiarów lub dokumentacji, technicznej dostarczonych w formie drukowanej lub elektronicznej
 • Kosztorysy powykonawcze wraz ze sporządzeniem obmiarów na  budowie
 • Kosztorysy inwestorskie i powykonawcze pod dotacje unijne (np. ARiMR)
 • Kosztorysy inwestorskie dla banku np. na budowę domów
 • Wartość Kosztorysowa Inwestycji

Przedmiary robót

 • Przedmiary robót z dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej
 • Obmiary robót

Wyceny nieruchomości

 • mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych
 • gruntowych niezabudowanych, a także gruntowych zabudowanych, komercyjnych.
 • przedsiębiorstw

Podstawowe cele sporządzenia wyceny:

 • kredytowe (zabezpieczenie wierzytelności),
 • do sprzedaży,
 • związane ze spadkami,
 • związane z opłatą skarbową,
 • związane z podziałem majątku,
 • do ubezpieczenia.

W wyniku wyceny nieruchomości rzeczoznawca określa:

 • wartość rynkową nieruchomości,
 • wartość odtworzeniową nieruchomości,
 • propozycję bankowo-hipoteczną wartości nieruchomości,
 • wartość katastralną nieruchomości.

Do współpracy zapraszamy:

 • Biura projektowe.
 • Inwestorów państwowych i prywatnych
 • Firmy wykonawcze.