Obmiary robót budowlanych — Wrocław

Wykonujemy obmiary robót budowlanych. Wrocław stanowi główny obszar naszej działalności. Współpracujemy również z klientami z okolicznych miejscowości: inwestorami indywidualnymi, przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi. W każdym wypadku gwarantujemy profesjonalizm i precyzję. Wynikają one z doświadczenia w branży, a także rzetelnego podejście do świadczonych usług — działamy na podstawie uprawnień budowlanych nr 412/90/UW, które stanowią potwierdzenie naszej fachowości.

Obmiary robót budowlanych są sporządzane według rzeczywistych pomiarów istniejącego już obiektu. To ilościowe zestawienie przewidywanych prac, które będą musiały zostać wykonane w ramach inwestycji. Sporządza się je głównie w celu inwentaryzacji stanu budynku lub by sporządzić kosztorys prac remontowych, koniecznych do wykonania w danym obiekcie.

 

Jak wygląda proces wykonania obmiarów robót budowlanych?

Obmiary robót budowlanych z reguły przebiegają w następujących etapach:

  • przeprowadzenie pomiarów już zrealizowanych prac — dokonuje się pomiarów wykonanych prac. Ich wyniki są zapisywane w stosownym protokole, który dokumentuje postępy;
  • zweryfikowanie wyników obmiarów z dokumentacją projektową — w ten sposób dokonuje się oceny zgodności realizowanych procedur z założeniami wynikającymi z kosztorysu, a także ze sporządzonego wcześniej przedmiaru robót, który także realizujemy;
  • obliczenie ilości zużytych materiałów i wykonanych robót — w celu szczegółowej weryfikacji postępów analizuje się dane umożliwiające rozliczenie wykonawców oraz kontrolę budżetu;
  • aktualizacja dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji — wyniki obmiarów mogą posłużyć do aktualizacji budżetu, dalszego planu związanego z realizacją inwestycji czy do aktualizacji dokumentacji projektowej.

Obmiary optymalizują system zarządzania realizacją projektu. Umożliwiają kontrolowanie postępu prac, aktualizowanie budżetu czy zużycia materiałów budowlanych.

Jesteś zainteresowany powierzeniem nam wykonania przedmiarów robót budowlanych? Zachęcamy do kontaktu. Przedstawimy Ci szczegółowy przebieg prac, termin i koszt realizacji usługi.